Actualités

‘A ‘ōrero mai i tō ‘āi’a

Écrit par Manuella PATII

I te 'āru'i mahana maha, pae nō Fepūare i te hōra ōno e te 'afa, 'ua putuputu mai te huira'atira'a nō Tupua'i i te fare tū'aro nō te hau Nātieva, nō te tāta'ura'a 'ōrero a te fare ha'api'ira'a GS TEINA/MAHU. Nā te mau tamari'i nō te piha īva e va'u AITO i 'iriti tēie 'aru'i ma te hīmene na roto i te reo tahiti, te reo fārani e te reo peretāne nō te fa'ari'ira'a i te mau ta'ata ato'a.

Cliquer sur l'icône ci-dessous

pour lire l'ensemble de l'article

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 ‘A ‘ōrero mai i tō ‘āi’a.
Joomla Templates by Wordpress themes free